ALDROG

OFERTA

 

Oferujemy Państwu kompleksowe wykonanie opracowań projektowych budownictwa komunikacyjnego i inżynieryjnego we wszystkich stadiach projektowania w tym:

 

1 | Projekty budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu dróg, ulic, parkingów, placów, chodników oraz zjazdów

2 | Opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego (organizacja ruchu, pomiary ruchu, prognozy ruchu)

3 | Dokumentacje przetargowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4 | Analizy kosztowe

5 | Kosztorysy inwestorskie

Aldrog Sp. z o.o. | ul. Starołęcka 7, wej. A | 61-361 Poznań | tel. +48 506 057 807
NIP: 782-26-30-392 | KRS 0000622280

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł
biuro@aldrog.com