OFERTA

Oferujemy Państwu kompleksowe wykonanie opracowań projektowych budownictwa komunikacyjnego i inżynieryjnego we wszystkich stadiach projektowania w tym:

1 | Projekty budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu dróg, ulic, parkingów, placów, chodników oraz zjazdów

2 | Opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego (organizacja ruchu, pomiary ruchu, prognozy ruchu)

3 | Dokumentacje przetargowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4 | Analizy kosztowe

5 | Kosztorysy inwestorskie